I А група

Екип на група „Калинки”:

Айнур Азисова – Учител

Стойка Михнева – Учител

Елена Георгиева – Пом.възпитател

Родителски актив на група „Калинки”:

  • Анка Красимирова
  • Марийка Ангелова
  • Гергана Асенова

                                                                                                            Правила на група „Калинки”:

     1.Весело се усмихни! „Добро утро”ти  кажи

2.Три думички вълшебни –моля,благодаря,извинявай,ако е нужно употребявай!

3.Говори тихо,не викай , не крещи- внимателен бъди!

4.На масата културно се храни и хубаво на столчето седни!

5.След игра, играчките си прибери! Пази ги и не ги чупи!

6.Бъди добро дете и запомни – на приятел в нужда помогни!

7.Играта свърши,тръгваш си ,но запомни : „Довиждане” кажи!

 

Песен на  група  „Калинки”:                                                              Стихотворение “Калинки”

Две калинки                                                                                                Лит , калинки

Като балеринки/2                                                                                     из градинки,

Под дъжда вървели                                                                                  През огради и ливади!

Песнички си пеели/2                                                                              Лит, калинки

„Тра-ла-ла-ла-ли”                                                                                     през малинки,

Нека да вали/2                                                                                          път кажи ни,

От дъждеца ах,                                                                                           посочи ни, през полето

нас не  ни е страх /2                                                                                 За детската градина!