Кръгла маса на тема “Ролята на родителя в живота на детето им”

На 31.08.2020г се проведе кръгла маса на тема “Ролята на родителя в живота на детето им” с лектор проф. д-р Марина Николова, проведена по Дейност 3 “Обучения, конференции, кръгли маси”, по проект “Надежда за децата на Сливен” финансиран от ЦОИДУЕМ по Договор №БС 33.18-1-020/29.10.2019Г.

В събеседването  участваха родители на деца и учители , бяха обсъдени въпросите за възпитанието, обучението на децата , както и ползите от посещаването на детската градина.