Прием

Major insurance providers accepted

В община Сливен е въведен е електронен прием за детски градини и яслени групи. Приема на децата, критериите, необходимите документи, класирането, записването и отписването се извършват чрез системата за електронен прием в детските градини и ясли на територията на община Сливен.

Родителите имат възможност да кандидатстват за прием на децата в ДГ „Надежда“ с подаване на заявление в електронната система на сайта на община Сливен или на място в детската градина. След класирането на детето родителите подготвят необходимите документи и медицински изследвания на детето за приемането му в детската градина.

Необходими документи

 

Необходими документи при ЗАПИСВАНЕ са:

  1. Заявление за кандидатстване, генерирано от електронната система за прием
  2. Декларация от родител за сътветсвие на посочените лични данни, Акт за раждане лична карта /за справка/
  3. Документ, удостоверяващ наличие на предимство /оригинал и ксерокопие/;
  4. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
  5. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба № 15/2005 година за имунизациите в Република България (имунизационният паспорт се представя при записване, но се връща на родителя).

 

Допълнителни документи преди ПОСТЪПВАНЕ на детето в детска градина:

  1. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършени не по-рано от 15 дни преди постъпването на детето в детска градина;
  2. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпването на детето в детска градина;
  3. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издаден не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детска градина.