Групи

В тази приказна градина пристигаме весела дружина

За подвизи сме вдъхновени и с надежда окрилени.

1 яслена

м.с. Марияна Тодорова

м.с. Маринела Димитрова

помощник-възпитатели:

Донка Динева, Стефка Тенева

1А група                                                                                                    1 група

Айнур Хюсеинова – учител                                                                   Златка Великова – учител

                                                                                                                      Янка Господинова – учител

помощник- възпитатели:                                                                     Елена Георгиева – помощник- възпитател

Елена Георгиева, Ваня Дончева

2 група

Маргарита Бомбова – учител

Антония Стоянова  – учител

Радинка Иванова – помощник- възпитател

 

3 група

Дора Петрова – учител

Виолета Пачева – учител

Николинка Парушева – помощник- възпитател

       

                                                                               

4 група                                                                                                                  

Илияна Краева – учител

Айтен Юмерова – учител

Величка Кирилова – помощник- възпитател