Нормативна база

Финансови документи 2020/2021г

Отчет за първо тримесечие за 2020г. –  отчет първо тримесечие

Отчет за трето тримесечие за 2020г. – отчет

Финансов отчет за м.Юли – oтчет

Финансов отчет за м.Септември – отчет

Финансов отчет за м.Октомври – М. Октомври

Финансов отчет -годишен 2020г.ОТЧЕТ БЮДЖЕТ М12.2020Г.1

Финансов отчет-годишен 2020г. КСФ ОТЧЕТ КСФ М12.2020Г.1

Финансов отчет за второ тримес. 2021г. –  ОТЧЕТ2ро трим.

Финансови документи 2019г.

1.Oтчет  четвърто тримесечие-  четвърт.тримес.

2.Отчет трето тримесечие 2019г.–  ОТЧЕТ

3.Отчет второ тримесечие 2019г.   второ тримесечие

4.Отчет първо тримесечие 2019г. отчет

Финансови отчети АПСПО

Отчет за за м. Юни – отчет юни

Отчет за м.Септ. – ОТЧЕТ

Отчет за м.Октомври –  М.Октомври