Нормативна база

Документи за учебната 2020/2021г

1.Годишен план  – Годишен – план

2. Етичен кодекс –ЕТИЧЕН-КОДЕКС

3.Организация на учебния ден – Организация на учебния ден

4.Правилник за дейността – правилник за дейността

5.Програма за превенция на ранното напускане – Програма

6.Програма за предоставяне на равни възможности на деца от уязвими групи – програма

7.Стратегия за развитие на ДГ – стратегия

8.Програма за работа на ДГ в условия на COVID 19 – програма  COVID 19

9. ВПРЗВПРЗ1520

10. Програмна система Programna sistema (1) (2)

11. Правилник за вътрешния трудов ред правилник за вътр. тр, ред1

12. Програма за превенция на тормозаплан агресия (1) и насилието

Документи за учебната 2019/2020г

Администратвни услуги

Извънредно положение